Kuraattori

KOULUKURAATTORI

  • Suvi Sillanpää
    puh. 040 335 4277, sähköposti suvi.sillanpaa@pirha.fi tai Wilman kautta voi myös laittaa viestiä

Koulukuraattori on tavattavissa Väinö Linnan lukiossa pääsääntöisesti maanantaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin.

Kuraattorin luokse voi tulla juttelemaan mieltä askarruttavista asioista, esimerkiksi koulunkäyntiin (mm. poissaolot, opiskelumotivaatio, stressi) tai vapaa-aikaan (seurusteluasiat, muut ihmissuhteet, päihteiden käyttö jne.) liittyen. Oppilaat voivat tulla kuraattorin luokse omatoimisesti, vanhempien, opettajan tai muun yhteistyötahon (esim. terveydenhoitaja) ohjaamana. Kuraattorin työ on pääsääntöisesti asiakastyötä, ohjausta ja neuvontaa.

Koulukuraattorin kanssa käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia ja koulukuraattori on salassapitovelvollinen asiakasasioista. Mikäli lukion opiskelija hakeutuu itse koulukuraattorin asiakkaaksi, ei huoltajille mene automaattisesti tietoa asiakkuudesta. Vain jos opiskelijan asia vaatii yhteydenottoa huoltajiin, kuraattori on opiskelijan luvalla yhteydessä heihin. Kuten kaikkien lasten ja nuorten kanssa työskentelevien kohdalla, salassapitovelvollisuus väistyy vain lastensuojeluilmoituksen (LSL25§) myötä.