Kuraattori

KOULUKURAATTORI

Essi Anttila

  • p. 040 335 4277
  • essi.anttila@urjala.fi tai Wilman kautta viestiä

Kuraattori on tavattavissa Väinö Linnan lukiossa pääsääntöisesti maanantaisin ja tiistaisin, sovitusti myös muina päivinä. Kuraattorin luokse voi tulla juttelemaan mieltä askarruttavista asioista, esimerkiksi
koulunkäyntiin tai vapaa-aikaan liittyen (seurusteluasiat, muut ihmissuhteet, päihteiden käyttö ym). Oppilaat voivat tulla kuraattorin luokse omatoimisesti, vanhempien, opettajan tai muun yhteistyötahon (esim. terveydenhoitaja) ohjaamana.

Koulukuraattorin kanssa käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia ja koulukuraattori on salassapitovelvollinen asiakasasioista, eikä huoltajille mene automaattisesti tietoa asiakkuudesta. Vain jos opiskelijan asia vaatii yhteydenottoa huoltajiin, kuraattori on opiskelijan luvalla yhteydessä heihin. Kuten kaikkien lasten ja nuorten kanssa työskentelevien kohdalla, salassapitovelvollisuus väistyy vain lastensuojeluilmoituksen (LSL25§) myötä.